Servisi Agencije

Ovdje možete pristupiti servisima Agencije ili preuzeti šablone za prijave, zahtjeve i žalbe

Image
Žalba korisnika

Preuzmite formular za žalbu na Odluku operatora elektronskih komunikacija

Image
Zahtjev za registraciju

Preuzmite zahtjev za registraciju.

Image
Zahtjev za brojeve i adrese

Preuzmite zahtjeve za odobrenje za korišćenje brojeva i adresa

Image
Prijava štetne interferencije

Preuzmite zahtjev za prijavu štetne interferencije

Image
5g

5g

Image
Roaming

Roaming

Image
Aukcija RF spektra

Aukcija RF spektra