Kontakt

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Sektor za pravne poslove

Ljiljana Pešalj, pomoćnica izvršnog direktora - rukovodilac Sektora za pravne poslove

Sektor za elektronske mreže i usluge

Pavle Mijušković, pomoćnik izvršnog direktora - rukovodilac Sektora za elektronske mreže i usluge

Sektor za radiokomunikacije

Boris Jevrić, pomoćnik izvršnog direktora - rukovodilac Sektora za radiokomunikacije

Sektor za ekonomske poslove

Nada Ivanović, pomoćnica izvršnog direktora - rukovodilac Sektora za ekonomske poslove

Sektor za poštansku djelatnost

Ana Radonjić, pomoćnica izvršnog direktora - rukovodilac Sektora za poštansku djelatnost

Odjeljenje za opšte poslove

Nataša Drobnjak, pomoćnica izvršnog direktora - rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove

Odsjek za nadzor

Borivoje Nedović, glavni supervizor za elektronske komunikacije